Fundacja Zarządzania i Innowacji

Jedni z nas

Zapraszamy na szkolenia międzykulturowe dla pracodawców z różnych sektorów

Celem szkolenia jest rozwoju dialogu międzykulturowego, wzrostu wiedzy i świadomości wśród pracodawców/funkcjonariuszy publicznych w zakresie potrzeb przeciwdziałania dyskryminacji, trudności z którymi spotykają się migranci/-tki i możliwości ich legalnego zatrudniania. W ramach tego szkolenia zapraszamy do udziału:40 pracodawców z sektora publicznego/prywatnego oraz oddelegowanych przez nich pracownikami.  Zakres tematyczny obejmuje:Polskie prawodawstwo dotyczące zatrudniania migrantówZarządzanie zespołem wielokulturowymMediacje i rozwiązywanie konfliktów międzykulturowych w miejscu pracy, szkole i urzędachPrzeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy, szkole i urzędachPrawa człowieka i stereotypyMechanizmy powstawania dyskryminacji Dołącz do naszego projektu i pomóż nam tworzyć bardziej zintegrowane społeczeństwo!   Projekt „Jedni z nas” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Zapraszamy na szkolenia międzykulturowe dla pracodawców z różnych sektorów Read More »

Rozpoczęcie zajęć specjalistycznego poradnictwa grupowego

W dniu 9 maja 2023 roku rozpoczęło się specjalistyczne grupowe poradnictwo mające na celu zwiększenie świadomości migrantów dotyczącej obowiązującego prawa w Polsce. Program ten ma na celu ułatwienie migrantom codziennego funkcjonowania w nowym kraju. Dzięki zdobytej wiedzy będą mogli skuteczniej załatwiać sprawy urzędowe oraz korzystać z podstawowej opieki medycznej. Projekt „Jedni z nas” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Rozpoczęcie zajęć specjalistycznego poradnictwa grupowego Read More »

Rozpoczęcie szkolenia międzykulturowego dla pracodawców z różnych sektorów

W dniu 21.03.2023 rozpoczęło się szkolenie międzykulturowe dla pracodawców z różnych sektorów, którego celem jest rozwój dialogu międzykulturowego, wzrost wiedzy i świadomości wśród pracodawców w zakresie potrzeb przeciwdziałania dyskryminacji, trudności z którymi spotykają się migranci/-tki i możliwości ich legalnego zatrudniania.   Projekt „Jedni z nas” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Rozpoczęcie szkolenia międzykulturowego dla pracodawców z różnych sektorów Read More »

Rozstrzygnięcie rozeznania rynku na usługę cateringową

W wyniku przeprowadzonej przez Fundację Zarządzania i Innowacji analizy w odpowiedzi na opublikowane rozeznanie rynku na usługę cateringową z dnia 09.03.2023 r.  w ramach projektu „Jedni z nas” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, wybrano najkorzystniejszą ofertę przedstawioną przez: EduCamp Paulina Broniewskaal. Edwarda Dembowskiego 9/1030-540 Kraków

Rozstrzygnięcie rozeznania rynku na usługę cateringową Read More »

Rozstrzygnięcie rozeznania rynku na usługę wynajmu sali

W wyniku przeprowadzonej przez Fundację Zarządzania i Innowacji analizy w odpowiedzi na opublikowane rozeznanie rynku na usługę wynajmu sali z dnia 09.03.2023 r.  w ramach projektu „Jedni z nas” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, wybrano najkorzystniejszą ofertę przedstawioną przez: Karowisko RC Krzysztof Lenartul. Nałkowskich 115/1320-470 Lublin

Rozstrzygnięcie rozeznania rynku na usługę wynajmu sali Read More »

Rozpoczęcie zajęć coachingu osobistego w ramach specjalistycznego poradnictwa indywidualnego

W dniu 13.03.2023 rozpoczęło się Poradnictwo specjalistyczne – indywidualne: coaching osobisty. W ramach zajęć świadczona jest pomoc osobom przeżywającym kryzysy psychiczne, trudności przystosowawcze, doświadczającym dyskryminacji, mowy nienawiści, uprzedzeń, nierównego traktowania w miejscu nauki/pracy.  Projekt „Jedni z nas” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Rozpoczęcie zajęć coachingu osobistego w ramach specjalistycznego poradnictwa indywidualnego Read More »

Rozpoczęcie zajęć specjalistycznego poradnictwa indywidualnego

W dniu 07.03.2023 rozpoczęło się poradnictwo specjalistyczne indywidualne : poradnictwo prawne. Dotyczy ono między innymi przedstawienia prawnych możliwości rozwiązania problemu, przedstawieniu ich uczestnikom wraz z ich konsekwencjami, wsparcie w dokonaniu wyboru sposobu postępowania z poszanowaniem samodzielności w podejmowaniu decyzji oraz w razie potrzeby sporządzeniu wspólnie z uczestnikiem/-czką planu działania. Projekt „Jedni z nas” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Rozpoczęcie zajęć specjalistycznego poradnictwa indywidualnego Read More »