Fundacja Zarządzania i Innowacji

Aktualności projektowe

Zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie: „Akademia Kompetencji dla Uczniów”

Grupa docelowa projektu: 84 uczniów (min. 51 uczennic, m.in. 5 osób z niepełnosprawnością) szkół podstawowych ( z wykluczeniem szkół podstawowych dla dorosłych) i liceów ogólnokształcących (z wykluczeniem liceów ogólnokształcących dla dorosłych) z województwa lubelskiego zamieszkujących lub uczących się TYLKO na terenie miast: Lubartów, Kraśnik, Zamość, Chełm. Projekt obejmuje wsparciem uczniów w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów: a) posiada orzeczenie o niepełnosprawności b) posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną c) pochodzi z rodziny wielodzietnej, tj. mającej na utrzymaniu troje lub więcej dzieci d) posiada status osoby przebywającej w pieczy zastępczej lub opuszczającej pieczę zastępczą, e) posiada status dziecka pozbawionego całkowicie, częściowo lub okresowo opieki rodzicielskiej, f) posiada status osoby wychowującej się w rodzinie niepełnej, g) jedno z rodziców/opiekunów prawnych pobiera świadczenia rodzinne, h) posiada doświadczenie migracji. Więcej informacji na podstronie projektu -> kliknij aby przejść. Zapraszamy do kontaktu przez: Facebooka e-mail – akdu@fzii.com.pl Telefonicznie – 733-980-012.

Zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie: „Akademia Kompetencji dla Uczniów” Read More »

Zapraszamy na szkolenia międzykulturowe dla pracodawców z różnych sektorów

Celem szkolenia jest rozwoju dialogu międzykulturowego, wzrostu wiedzy i świadomości wśród pracodawców/funkcjonariuszy publicznych w zakresie potrzeb przeciwdziałania dyskryminacji, trudności z którymi spotykają się migranci/-tki i możliwości ich legalnego zatrudniania. W ramach tego szkolenia zapraszamy do udziału:40 pracodawców z sektora publicznego/prywatnego oraz oddelegowanych przez nich pracownikami.  Zakres tematyczny obejmuje:Polskie prawodawstwo dotyczące zatrudniania migrantówZarządzanie zespołem wielokulturowymMediacje i rozwiązywanie konfliktów międzykulturowych w miejscu pracy, szkole i urzędachPrzeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy, szkole i urzędachPrawa człowieka i stereotypyMechanizmy powstawania dyskryminacji Dołącz do naszego projektu i pomóż nam tworzyć bardziej zintegrowane społeczeństwo!   Projekt „Jedni z nas” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Zapraszamy na szkolenia międzykulturowe dla pracodawców z różnych sektorów Read More »

Zakończenie programu wsparcia psychologicznego – „Korzystanie z social media a poczucie własnej wartości i samoocena u dzieci i młodzieży

11 maja 2023 roku zakończył się program wsparcia psychologicznego – „Korzystanie z social media a poczucie własnej wartości i samoocena u dzieci i młodzieży” dla uczestników grupy IV w Szkole Podstawowej nr 4 im. gen. Władysława Sikorskiego w Świdniku. Dzięki temu programowi uczniowie zdobyli nie tylko cenną wiedzę na temat istoty poczucia własnej wartości, ale także zrozumieli, jak media społecznościowe wpływają na naszą samoocenę. Projekt „Jedni z nas” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Zakończenie programu wsparcia psychologicznego – „Korzystanie z social media a poczucie własnej wartości i samoocena u dzieci i młodzieży Read More »

Rozpoczęcie zajęć specjalistycznego poradnictwa grupowego

W dniu 9 maja 2023 roku rozpoczęło się specjalistyczne grupowe poradnictwo mające na celu zwiększenie świadomości migrantów dotyczącej obowiązującego prawa w Polsce. Program ten ma na celu ułatwienie migrantom codziennego funkcjonowania w nowym kraju. Dzięki zdobytej wiedzy będą mogli skuteczniej załatwiać sprawy urzędowe oraz korzystać z podstawowej opieki medycznej. Projekt „Jedni z nas” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Rozpoczęcie zajęć specjalistycznego poradnictwa grupowego Read More »

Zakończenie programu wsparcia psychologicznego – „Korzystanie z social media a poczucie własnej wartości i samoocena u dzieci i młodzieży

8 maja 2023 roku zakończył się program wsparcia psychologicznego – „Korzystanie z social media a poczucie własnej wartości i samoocena u dzieci i młodzieży” dla uczestników grupy III w Szkole Podstawowej nr 4 im. gen. Władysława Sikorskiego w Świdniku. Dzięki temu programowi uczniowie zdobyli nie tylko cenną wiedzę na temat istoty poczucia własnej wartości, ale także zrozumieli, jak media społecznościowe wpływają na naszą samoocenę. Projekt „Jedni z nas” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Zakończenie programu wsparcia psychologicznego – „Korzystanie z social media a poczucie własnej wartości i samoocena u dzieci i młodzieży Read More »

Zakończenie warsztatów z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu

Chcielibyśmy poinformować, że w dniu 28 kwietnia 2023 roku zakończyły się warsztaty z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu w Szkole Podstawowej nr 4 im. gen. Władysława Sikorskiego w Świdniku. Dzięki tym warsztatom nasi uczniowie zdobyli cenną wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się w sieci. Teraz są lepiej przygotowani do wyzwań cyfrowego świata.Po zakończeniu programu, uczniowie otrzymali zaświadczenia o ukończeniu warsztatów. Projekt „Jedni z nas” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Zakończenie warsztatów z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu Read More »

Zakończenie programu wsparcia psychologicznego – „Korzystanie z social media a poczucie własnej wartości i samoocena u dzieci i młodzieży

Informujemy, że w dniu 28 kwietnia 2023 roku zakończył się program wsparcia psychologicznego – „Korzystanie z social media a poczucie własnej wartości i samoocena u dzieci i młodzieży” dla uczestników grupy I i II w Zespole Placówek Oświatowych im. Marii Curie-Skłodowskiej w Trawnikach.Dzięki temu programowi uczniowie zdobyli wiedzę na temat istoty poczucia własnej wartości, a także zrozumieli, jak media społecznościowe wpływają na naszą samoocenę.Dzięki zdobytej wiedzy będą mogli świadomie korzystać z mediów społecznościowych, budować pozytywne relacje z innymi użytkownikami i pielęgnować swoje dobre samopoczucie. Po zakończeniu programu, uczniowie otrzymali zasłużone zaświadczenia o ukończeniu warsztatów. Projekt „Jedni z nas” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Zakończenie programu wsparcia psychologicznego – „Korzystanie z social media a poczucie własnej wartości i samoocena u dzieci i młodzieży Read More »

Zakończenie warsztatów z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu

Informujemy, że w dniu 19 kwietnia 2023 roku zakończyły się warsztaty z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu dla uczestników grupy I i grupy II w Zespole Placówek Oświatowych im. Marii Curie-Skłodowskiej w Trawnikach.Dzięki tym warsztatom uczniowie zdobyli cenną wiedzę na temat tego, jak bezpiecznie poruszać się w sieci.Jesteśmy dumni z ich zaangażowania i chęci do nauki. Cieszymy się, że mogliśmy przyczynić się do wzrostu świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu. Po zakończeniu programu, uczniowie otrzymali zaświadczenia o ukończeniu warsztatów. Projekt „Jedni z nas” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Zakończenie warsztatów z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu Read More »