Fundacja Zarządzania i Innowacji

maj 2023

Zapraszamy na szkolenia międzykulturowe dla pracodawców z różnych sektorów

Celem szkolenia jest rozwoju dialogu międzykulturowego, wzrostu wiedzy i świadomości wśród pracodawców/funkcjonariuszy publicznych w zakresie potrzeb przeciwdziałania dyskryminacji, trudności z którymi spotykają się migranci/-tki i możliwości ich legalnego zatrudniania. W ramach tego szkolenia zapraszamy do udziału:40 pracodawców z sektora publicznego/prywatnego oraz oddelegowanych przez nich pracownikami.  Zakres tematyczny obejmuje:Polskie prawodawstwo dotyczące zatrudniania migrantówZarządzanie zespołem wielokulturowymMediacje i rozwiązywanie konfliktów międzykulturowych w miejscu pracy, szkole i urzędachPrzeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy, szkole i urzędachPrawa człowieka i stereotypyMechanizmy powstawania dyskryminacji Dołącz do naszego projektu i pomóż nam tworzyć bardziej zintegrowane społeczeństwo!   Projekt „Jedni z nas” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Zapraszamy na szkolenia międzykulturowe dla pracodawców z różnych sektorów Read More »

Zakończenie programu wsparcia psychologicznego – „Korzystanie z social media a poczucie własnej wartości i samoocena u dzieci i młodzieży

11 maja 2023 roku zakończył się program wsparcia psychologicznego – „Korzystanie z social media a poczucie własnej wartości i samoocena u dzieci i młodzieży” dla uczestników grupy IV w Szkole Podstawowej nr 4 im. gen. Władysława Sikorskiego w Świdniku. Dzięki temu programowi uczniowie zdobyli nie tylko cenną wiedzę na temat istoty poczucia własnej wartości, ale także zrozumieli, jak media społecznościowe wpływają na naszą samoocenę. Projekt „Jedni z nas” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Zakończenie programu wsparcia psychologicznego – „Korzystanie z social media a poczucie własnej wartości i samoocena u dzieci i młodzieży Read More »

Rozpoczęcie zajęć specjalistycznego poradnictwa grupowego

W dniu 9 maja 2023 roku rozpoczęło się specjalistyczne grupowe poradnictwo mające na celu zwiększenie świadomości migrantów dotyczącej obowiązującego prawa w Polsce. Program ten ma na celu ułatwienie migrantom codziennego funkcjonowania w nowym kraju. Dzięki zdobytej wiedzy będą mogli skuteczniej załatwiać sprawy urzędowe oraz korzystać z podstawowej opieki medycznej. Projekt „Jedni z nas” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Rozpoczęcie zajęć specjalistycznego poradnictwa grupowego Read More »

Zakończenie programu wsparcia psychologicznego – „Korzystanie z social media a poczucie własnej wartości i samoocena u dzieci i młodzieży

8 maja 2023 roku zakończył się program wsparcia psychologicznego – „Korzystanie z social media a poczucie własnej wartości i samoocena u dzieci i młodzieży” dla uczestników grupy III w Szkole Podstawowej nr 4 im. gen. Władysława Sikorskiego w Świdniku. Dzięki temu programowi uczniowie zdobyli nie tylko cenną wiedzę na temat istoty poczucia własnej wartości, ale także zrozumieli, jak media społecznościowe wpływają na naszą samoocenę. Projekt „Jedni z nas” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Zakończenie programu wsparcia psychologicznego – „Korzystanie z social media a poczucie własnej wartości i samoocena u dzieci i młodzieży Read More »