Fundacja Zarządzania i Innowacji

Rozpoczęcie zajęć specjalistycznego poradnictwa grupowego

W dniu 9 maja 2023 roku rozpoczęło się specjalistyczne grupowe poradnictwo mające na celu zwiększenie świadomości migrantów dotyczącej obowiązującego prawa w Polsce.

Program ten ma na celu ułatwienie migrantom codziennego funkcjonowania w nowym kraju. Dzięki zdobytej wiedzy będą mogli skuteczniej załatwiać sprawy urzędowe oraz korzystać z podstawowej opieki medycznej.

Projekt „Jedni z nas” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny