Fundacja Zarządzania i Innowacji

Aktualności fundacji

Zapraszamy na szkolenia międzykulturowe dla pracodawców z różnych sektorów

Celem szkolenia jest rozwoju dialogu międzykulturowego, wzrostu wiedzy i świadomości wśród pracodawców/funkcjonariuszy publicznych w zakresie potrzeb przeciwdziałania dyskryminacji, trudności z którymi spotykają się migranci/-tki i możliwości ich legalnego zatrudniania. W ramach tego szkolenia zapraszamy do udziału:40 pracodawców z sektora publicznego/prywatnego oraz oddelegowanych przez nich pracownikami.  Zakres tematyczny obejmuje:Polskie prawodawstwo dotyczące zatrudniania migrantówZarządzanie zespołem wielokulturowymMediacje i rozwiązywanie konfliktów międzykulturowych w miejscu pracy, szkole i urzędachPrzeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy, szkole i urzędachPrawa człowieka i stereotypyMechanizmy powstawania dyskryminacji Dołącz do naszego projektu i pomóż nam tworzyć bardziej zintegrowane społeczeństwo!   Projekt „Jedni z nas” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Zapraszamy na szkolenia międzykulturowe dla pracodawców z różnych sektorów Read More »

Zakończenie programu wsparcia psychologicznego – „Korzystanie z social media a poczucie własnej wartości i samoocena u dzieci i młodzieży

11 maja 2023 roku zakończył się program wsparcia psychologicznego – „Korzystanie z social media a poczucie własnej wartości i samoocena u dzieci i młodzieży” dla uczestników grupy IV w Szkole Podstawowej nr 4 im. gen. Władysława Sikorskiego w Świdniku. Dzięki temu programowi uczniowie zdobyli nie tylko cenną wiedzę na temat istoty poczucia własnej wartości, ale także zrozumieli, jak media społecznościowe wpływają na naszą samoocenę. Projekt „Jedni z nas” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Zakończenie programu wsparcia psychologicznego – „Korzystanie z social media a poczucie własnej wartości i samoocena u dzieci i młodzieży Read More »

Rozpoczęcie zajęć specjalistycznego poradnictwa grupowego

W dniu 9 maja 2023 roku rozpoczęło się specjalistyczne grupowe poradnictwo mające na celu zwiększenie świadomości migrantów dotyczącej obowiązującego prawa w Polsce. Program ten ma na celu ułatwienie migrantom codziennego funkcjonowania w nowym kraju. Dzięki zdobytej wiedzy będą mogli skuteczniej załatwiać sprawy urzędowe oraz korzystać z podstawowej opieki medycznej. Projekt „Jedni z nas” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Rozpoczęcie zajęć specjalistycznego poradnictwa grupowego Read More »

Zakończenie programu wsparcia psychologicznego – „Korzystanie z social media a poczucie własnej wartości i samoocena u dzieci i młodzieży

8 maja 2023 roku zakończył się program wsparcia psychologicznego – „Korzystanie z social media a poczucie własnej wartości i samoocena u dzieci i młodzieży” dla uczestników grupy III w Szkole Podstawowej nr 4 im. gen. Władysława Sikorskiego w Świdniku. Dzięki temu programowi uczniowie zdobyli nie tylko cenną wiedzę na temat istoty poczucia własnej wartości, ale także zrozumieli, jak media społecznościowe wpływają na naszą samoocenę. Projekt „Jedni z nas” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Zakończenie programu wsparcia psychologicznego – „Korzystanie z social media a poczucie własnej wartości i samoocena u dzieci i młodzieży Read More »

Zakończenie warsztatów z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu

Chcielibyśmy poinformować, że w dniu 28 kwietnia 2023 roku zakończyły się warsztaty z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu w Szkole Podstawowej nr 4 im. gen. Władysława Sikorskiego w Świdniku. Dzięki tym warsztatom nasi uczniowie zdobyli cenną wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się w sieci. Teraz są lepiej przygotowani do wyzwań cyfrowego świata.Po zakończeniu programu, uczniowie otrzymali zaświadczenia o ukończeniu warsztatów. Projekt „Jedni z nas” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Zakończenie warsztatów z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu Read More »

Zakończenie programu wsparcia psychologicznego – „Korzystanie z social media a poczucie własnej wartości i samoocena u dzieci i młodzieży

Informujemy, że w dniu 28 kwietnia 2023 roku zakończył się program wsparcia psychologicznego – „Korzystanie z social media a poczucie własnej wartości i samoocena u dzieci i młodzieży” dla uczestników grupy I i II w Zespole Placówek Oświatowych im. Marii Curie-Skłodowskiej w Trawnikach.Dzięki temu programowi uczniowie zdobyli wiedzę na temat istoty poczucia własnej wartości, a także zrozumieli, jak media społecznościowe wpływają na naszą samoocenę.Dzięki zdobytej wiedzy będą mogli świadomie korzystać z mediów społecznościowych, budować pozytywne relacje z innymi użytkownikami i pielęgnować swoje dobre samopoczucie. Po zakończeniu programu, uczniowie otrzymali zasłużone zaświadczenia o ukończeniu warsztatów. Projekt „Jedni z nas” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Zakończenie programu wsparcia psychologicznego – „Korzystanie z social media a poczucie własnej wartości i samoocena u dzieci i młodzieży Read More »

Zakończenie warsztatów z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu

Informujemy, że w dniu 19 kwietnia 2023 roku zakończyły się warsztaty z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu dla uczestników grupy I i grupy II w Zespole Placówek Oświatowych im. Marii Curie-Skłodowskiej w Trawnikach.Dzięki tym warsztatom uczniowie zdobyli cenną wiedzę na temat tego, jak bezpiecznie poruszać się w sieci.Jesteśmy dumni z ich zaangażowania i chęci do nauki. Cieszymy się, że mogliśmy przyczynić się do wzrostu świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu. Po zakończeniu programu, uczniowie otrzymali zaświadczenia o ukończeniu warsztatów. Projekt „Jedni z nas” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Zakończenie warsztatów z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu Read More »

Rozpoczęcie programu wsparcia psychologicznego – „Korzystanie z social media a poczucie własnej wartości i samoocena u dzieci i młodzieży”

Chcielibyśmy poinformować, że w dniu 17 kwietnia 2023 roku rozpoczął się program wsparcia psychologicznego – „Korzystanie z social media a poczucie własnej wartości i samoocena u dzieci i młodzieży” w Szkole Podstawowej nr 4 im. gen. Władysława Sikorskiego w Świdniku, dedykowany dla grupy IV.Dzięki temu programowi, uczniowie z tej grupy będą mieli łatwiejszy dostęp do pomocy psychologicznej. To ważny krok w przeciwdziałaniu uzależnieniom i budowaniu silniejszych, bardziej świadomych jednostek. Projekt „Jedni z nas” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Rozpoczęcie programu wsparcia psychologicznego – „Korzystanie z social media a poczucie własnej wartości i samoocena u dzieci i młodzieży” Read More »

Program wsparcia psychologicznego – „Korzystanie z social media a poczucie własnej wartości i samoocena u dzieci i młodzieży

W dniu 14 kwietnia 2023 roku w Zespole Placówek Oświatowych im. Marii Curie Skłodowskiej w Trawnikach rozpoczął się program wparcia psychologicznego – „Korzystanie z social media a poczucie własnej wartości i samoocena u dzieci i młodzieży.Dzięki temu programowi, dzieci i młodzież zyskają łatwiejszy dostęp do pomocy psychologicznej. To kolejny krok w przeciwdziałaniu uzależnieniom i budowaniu silniejszych i bardziej świadomych jednostek. Projekt „Jedni z nas” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Program wsparcia psychologicznego – „Korzystanie z social media a poczucie własnej wartości i samoocena u dzieci i młodzieży Read More »

Rozpoczęcie programu wsparcia psychologicznego – „Korzystanie z social media a poczucie własnej wartości i samoocena u dzieci i młodzieży”

Chcielibyśmy poinformować, że w dniu 14 kwietnia 2023 roku rozpoczął się program wsparcia psychologicznego – „Korzystanie z social media a poczucie własnej wartości i samoocena u dzieci i młodzieży” w Szkole Podstawowej nr 4 im. gen. Władysława Sikorskiego w Świdniku, dedykowany dla grupy III.Dzięki temu programowi, uczniowie z tej grupy będą mieli łatwiejszy dostęp do pomocy psychologicznej. To ważny krok w przeciwdziałaniu uzależnieniom i budowaniu silniejszych, bardziej świadomych jednostek.   Projekt „Jedni z nas” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Rozpoczęcie programu wsparcia psychologicznego – „Korzystanie z social media a poczucie własnej wartości i samoocena u dzieci i młodzieży” Read More »