Zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie: „Akademia Kompetencji dla Uczniów”

Grupa docelowa projektu: 84 uczniów (min. 51 uczennic, m.in. 5 osób z niepełnosprawnością) szkół podstawowych ( z wykluczeniem szkół podstawowych dla dorosłych) i liceów ogólnokształcących (z wykluczeniem liceów ogólnokształcących dla dorosłych) z województwa lubelskiego zamieszkujących lub uczących się TYLKO na terenie miast: Lubartów, Kraśnik, Zamość, Chełm. Projekt obejmuje wsparciem uczniów w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów: a) posiada orzeczenie o niepełnosprawności b) posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną c) pochodzi z rodziny wielodzietnej, tj. mającej na utrzymaniu troje lub więcej dzieci d) posiada status osoby przebywającej w pieczy zastępczej lub opuszczającej pieczę zastępczą, e) posiada status dziecka pozbawionego całkowicie, częściowo lub okresowo opieki rodzicielskiej, f) posiada status osoby wychowującej się w rodzinie niepełnej, g) jedno z rodziców/opiekunów prawnych pobiera świadczenia rodzinne, h) posiada doświadczenie migracji. Więcej informacji na podstronie projektu -> kliknij aby przejść. Zapraszamy do kontaktu przez: Facebooka e-mail – akdu@fzii.com.pl Telefonicznie – 733-980-012.

Zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie: „Akademia Kompetencji dla Uczniów” Read More »