Fundacja Zarządzania i Innowacji

Zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie: „Akademia Kompetencji dla Uczniów”

Grupa docelowa projektu:

84 uczniów (min. 51 uczennic, m.in. 5 osób z niepełnosprawnością) szkół podstawowych ( z wykluczeniem szkół podstawowych dla dorosłych) i liceów ogólnokształcących (z wykluczeniem liceów ogólnokształcących dla dorosłych) z województwa lubelskiego zamieszkujących lub uczących się TYLKO na terenie miast: Lubartów, Kraśnik, Zamość, Chełm.

Projekt obejmuje wsparciem uczniów w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

a) posiada orzeczenie o niepełnosprawności

b) posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną

c) pochodzi z rodziny wielodzietnej, tj. mającej na utrzymaniu troje lub więcej dzieci

d) posiada status osoby przebywającej w pieczy zastępczej lub opuszczającej pieczę zastępczą,

e) posiada status dziecka pozbawionego całkowicie, częściowo lub okresowo opieki rodzicielskiej,

f) posiada status osoby wychowującej się w rodzinie niepełnej,

g) jedno z rodziców/opiekunów prawnych pobiera świadczenia rodzinne,

h) posiada doświadczenie migracji.

Więcej informacji na podstronie projektu -> kliknij aby przejść.

Zapraszamy do kontaktu przez:

Facebooka

e-mail – akdu@fzii.com.pl

Telefonicznie – 733-980-012.