Fundacja Zarządzania i Innowacji

Zaproszenie do projektu „Akcja Edukacja”

Więcej informacji o projekcie na stronie ITComplete – Akcja Edukacja