Fundacja Zarządzania i Innowacji

Kontakt

Fundacja Zarządzania i Innowacji

Siedziba
fundacji

ul. Lotnicza 3/14, 20-322 Lublin

Adres do
korespondencji

ul. Turystyczna 36, 20-207 Lublin

Dane
fundacji

KRS 0000488495
REGON: 380207494
NIP: 7123370896