Fundacja Zarządzania i Innowacji

marzec 2023

Rozpoczęcie warsztatów z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu

30 marca 2023 rozpoczęły się warsztaty z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu! Wraz z Zespołem Placówek Oświatowych im. Marii Curie Skłodowskiej w Trawnikach mieliśmy okazję zgłębić wiedzę na temat cyberbezpieczeństwa i zdobyć świadomość, jak ważne jest odpowiedzialne korzystanie z sieci. Warsztaty mają na celu promocję bezpiecznego korzystania z internetu, przeciwdziałanie uzależnieniom cyfrowym oraz podnoszenie wiedzy i świadomości dzieci i młodzieży na ten temat. Projekt „Jedni z nas” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Rozpoczęcie warsztatów z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu Read More »

Rozpoczęcie szkolenia międzykulturowego dla pracodawców z różnych sektorów

W dniu 21.03.2023 rozpoczęło się szkolenie międzykulturowe dla pracodawców z różnych sektorów, którego celem jest rozwój dialogu międzykulturowego, wzrost wiedzy i świadomości wśród pracodawców w zakresie potrzeb przeciwdziałania dyskryminacji, trudności z którymi spotykają się migranci/-tki i możliwości ich legalnego zatrudniania.   Projekt „Jedni z nas” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Rozpoczęcie szkolenia międzykulturowego dla pracodawców z różnych sektorów Read More »

Rozstrzygnięcie rozeznania rynku na usługę cateringową

W wyniku przeprowadzonej przez Fundację Zarządzania i Innowacji analizy w odpowiedzi na opublikowane rozeznanie rynku na usługę cateringową z dnia 09.03.2023 r.  w ramach projektu „Jedni z nas” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, wybrano najkorzystniejszą ofertę przedstawioną przez: EduCamp Paulina Broniewskaal. Edwarda Dembowskiego 9/1030-540 Kraków

Rozstrzygnięcie rozeznania rynku na usługę cateringową Read More »

Rozstrzygnięcie rozeznania rynku na usługę wynajmu sali

W wyniku przeprowadzonej przez Fundację Zarządzania i Innowacji analizy w odpowiedzi na opublikowane rozeznanie rynku na usługę wynajmu sali z dnia 09.03.2023 r.  w ramach projektu „Jedni z nas” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, wybrano najkorzystniejszą ofertę przedstawioną przez: Karowisko RC Krzysztof Lenartul. Nałkowskich 115/1320-470 Lublin

Rozstrzygnięcie rozeznania rynku na usługę wynajmu sali Read More »

Rozpoczęcie zajęć coachingu osobistego w ramach specjalistycznego poradnictwa indywidualnego

W dniu 13.03.2023 rozpoczęło się Poradnictwo specjalistyczne – indywidualne: coaching osobisty. W ramach zajęć świadczona jest pomoc osobom przeżywającym kryzysy psychiczne, trudności przystosowawcze, doświadczającym dyskryminacji, mowy nienawiści, uprzedzeń, nierównego traktowania w miejscu nauki/pracy.  Projekt „Jedni z nas” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Rozpoczęcie zajęć coachingu osobistego w ramach specjalistycznego poradnictwa indywidualnego Read More »

Rozpoczęcie zajęć specjalistycznego poradnictwa indywidualnego

W dniu 07.03.2023 rozpoczęło się poradnictwo specjalistyczne indywidualne : poradnictwo prawne. Dotyczy ono między innymi przedstawienia prawnych możliwości rozwiązania problemu, przedstawieniu ich uczestnikom wraz z ich konsekwencjami, wsparcie w dokonaniu wyboru sposobu postępowania z poszanowaniem samodzielności w podejmowaniu decyzji oraz w razie potrzeby sporządzeniu wspólnie z uczestnikiem/-czką planu działania. Projekt „Jedni z nas” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Rozpoczęcie zajęć specjalistycznego poradnictwa indywidualnego Read More »

ROZEZNANIE RYNKU – USŁUGA CATERINGOWA

W związku z realizacją projektu „Jedni z nas” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, zapraszamy do składania ofert dotyczących świadczenia usługi cateringowej. RR catering na szkolenia międzykulturowe    

ROZEZNANIE RYNKU – USŁUGA CATERINGOWA Read More »