Fundacja Zarządzania i Innowacji

Rozpoczęcie warsztatów z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu

30 marca 2023 rozpoczęły się warsztaty z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu! 
Wraz z Zespołem Placówek Oświatowych im. Marii Curie Skłodowskiej w Trawnikach mieliśmy okazję zgłębić wiedzę na temat cyberbezpieczeństwa i zdobyć świadomość, jak ważne jest odpowiedzialne korzystanie z sieci.
Warsztaty mają na celu promocję bezpiecznego korzystania z internetu, przeciwdziałanie uzależnieniom cyfrowym oraz podnoszenie wiedzy i świadomości dzieci i młodzieży na ten temat.

Projekt „Jedni z nas” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny