Fundacja Zarządzania i Innowacji

Rozpoczęcie szkolenia międzykulturowego dla pracodawców z różnych sektorów


Projekt „Jedni z nas” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny