Fundacja Zarządzania i Innowacji

Szkolenie rachunkowość i podatki fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych

Projekt „Jedni z nas” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny