Fundacja Zarządzania i Innowacji

Szkolenie z wykorzystania technologii ICT w procesie komunikacji i efektywnej współpracy w zespole

Projekt „Jedni z nas” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny