Fundacja Zarządzania i Innowacji

Rozpoczęcie szkolenia międzykulturowego dla pracodawców z różnych sektorów

W dniu 21.03.2023 rozpoczęło się szkolenie międzykulturowe dla pracodawców z różnych sektorów, którego celem jest rozwój dialogu międzykulturowego, wzrost wiedzy i świadomości wśród pracodawców w zakresie potrzeb przeciwdziałania dyskryminacji, trudności z którymi spotykają się migranci/-tki i możliwości ich legalnego zatrudniania.

 

Projekt „Jedni z nas” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny