Fundacja Zarządzania i Innowacji

Rozpoczęcie zajęć specjalistycznego poradnictwa indywidualnego

W dniu 07.03.2023 rozpoczęło się poradnictwo specjalistyczne indywidualne : poradnictwo prawne. Dotyczy ono między innymi przedstawienia prawnych możliwości rozwiązania problemu, przedstawieniu ich uczestnikom wraz z ich konsekwencjami, wsparcie w dokonaniu wyboru sposobu postępowania z poszanowaniem samodzielności w podejmowaniu decyzji oraz w razie potrzeby sporządzeniu wspólnie z uczestnikiem/-czką planu działania.
Projekt „Jedni z nas” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny