Fundacja Zarządzania i Innowacji

Rozpoczęcie zajęć coachingu osobistego w ramach specjalistycznego poradnictwa indywidualnego

W dniu 13.03.2023 rozpoczęło się Poradnictwo specjalistyczne – indywidualne: coaching osobisty. W ramach zajęć świadczona jest pomoc osobom przeżywającym kryzysy psychiczne, trudności przystosowawcze, doświadczającym dyskryminacji, mowy nienawiści, uprzedzeń, nierównego traktowania w miejscu nauki/pracy. 

Projekt „Jedni z nas” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny