Fundacja Zarządzania i Innowacji

Program wsparcia psychologicznego – „Korzystanie z social media a poczucie własnej wartości i samoocena u dzieci i młodzieży

W dniu 14 kwietnia 2023 roku w Zespole Placówek Oświatowych im. Marii Curie Skłodowskiej w Trawnikach rozpoczął się program wparcia psychologicznego – „Korzystanie z social media a poczucie własnej wartości i samoocena u dzieci i młodzieży.
Dzięki temu programowi, dzieci i młodzież zyskają łatwiejszy dostęp do pomocy psychologicznej. To kolejny krok w przeciwdziałaniu uzależnieniom i budowaniu silniejszych i bardziej świadomych jednostek.

Projekt „Jedni z nas” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny