Fundacja Zarządzania i Innowacji

Rozpoczęcie programu wsparcia psychologicznego – „Korzystanie z social media a poczucie własnej wartości i samoocena u dzieci i młodzieży”

Chcielibyśmy poinformować, że w dniu 14 kwietnia 2023 roku rozpoczął się program wsparcia psychologicznego – „Korzystanie z social media a poczucie własnej wartości i samoocena u dzieci i młodzieży” w Szkole Podstawowej nr 4 im. gen. Władysława Sikorskiego w Świdniku, dedykowany dla grupy III.
Dzięki temu programowi, uczniowie z tej grupy będą mieli łatwiejszy dostęp do pomocy psychologicznej. To ważny krok w przeciwdziałaniu uzależnieniom i budowaniu silniejszych, bardziej świadomych jednostek.

 

Projekt „Jedni z nas” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny