Fundacja Zarządzania i Innowacji

Rozpoczęcie warsztatów z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu

13 kwietnia 2023 roku rozpoczęły się warsztaty w Szkole Podstawowej nr 4 im. gen. Władysława Sikorskiego w Świdniku, poświęcone bezpiecznemu korzystaniu z internetu. 
Celem tych warsztatów jest promowanie bezpiecznego użytkowania sieci, przeciwdziałanie uzależnieniom cyfrowym oraz podnoszenie wiedzy i świadomości dzieci i młodzieży na ten ważny temat. Wierzymy, że dzięki nim uczniowie będą lepiej chronieni online.

Projekt „Jedni z nas” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny