Fundacja Zarządzania i Innowacji

Zakończenie warsztatów z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu

Informujemy, że w dniu 19 kwietnia 2023 roku zakończyły się warsztaty z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu dla uczestników grupy I i grupy II w Zespole Placówek Oświatowych im. Marii Curie-Skłodowskiej w Trawnikach.
Dzięki tym warsztatom uczniowie zdobyli cenną wiedzę na temat tego, jak bezpiecznie poruszać się w sieci.
Jesteśmy dumni z ich zaangażowania i chęci do nauki. Cieszymy się, że mogliśmy przyczynić się do wzrostu świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu.

Po zakończeniu programu, uczniowie otrzymali zaświadczenia o ukończeniu warsztatów.

Projekt „Jedni z nas” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny