Fundacja Zarządzania i Innowacji

Zakończenie warsztatów z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu

Chcielibyśmy poinformować, że w dniu 28 kwietnia 2023 roku zakończyły się warsztaty z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu w Szkole Podstawowej nr 4 im. gen. Władysława Sikorskiego w Świdniku. 
Dzięki tym warsztatom nasi uczniowie zdobyli cenną wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się w sieci. Teraz są lepiej przygotowani do wyzwań cyfrowego świata.
Po zakończeniu programu, uczniowie otrzymali zaświadczenia o ukończeniu warsztatów.

Projekt „Jedni z nas” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny