Fundacja Zarządzania i Innowacji

Zapraszamy na szkolenia międzykulturowe dla pracodawców z różnych sektorów

Celem szkolenia jest rozwoju dialogu międzykulturowego, wzrostu wiedzy i świadomości wśród pracodawców/funkcjonariuszy publicznych w zakresie potrzeb przeciwdziałania dyskryminacji, trudności z którymi spotykają się migranci/-tki i możliwości ich legalnego zatrudniania.

W ramach tego szkolenia zapraszamy do udziału:
40 pracodawców z sektora publicznego/prywatnego oraz oddelegowanych przez nich pracownikami.

 Zakres tematyczny obejmuje:
Polskie prawodawstwo dotyczące zatrudniania migrantów
Zarządzanie zespołem wielokulturowym
Mediacje i rozwiązywanie konfliktów międzykulturowych w miejscu pracy, szkole i urzędach
Przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy, szkole i urzędach
Prawa człowieka i stereotypy
Mechanizmy powstawania dyskryminacji

Dołącz do naszego projektu i pomóż nam tworzyć bardziej zintegrowane społeczeństwo!

 

Projekt „Jedni z nas” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny