Fundacja Zarządzania i Innowacji

Rozpoczęcie realizacji projektu

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do udziału w projekcie „Jedni z nas”:
• 40 os. w sytuacji migracyjnej, w wieku 15-25 lat przebywających na obszarze Miasta Lublin i powiatu lubelskiego
• 40 instytucji i ich 80 pracowników z sektora prywatnego i publicznego.
Celem projektu jest:
• zwiększenie poziomu integracji os. młodych w sytuacji migracyjnej przebywających na obszarze Miasta Lublin i powiatu lubelskiego poprzez wsparcie przygotowujące do aktywnego udziału w życiu społ. i zawodowym.
• zmiana stosunku społeczeństwa przyjmującego do migrantów(-tek).
Projekt „Jedni z nas” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.
Zapraszamy do kontaktu