Fundacja Zarządzania i Innowacji

PODSUMOWANIE WARSZTATÓW WIEDZY EKONOMICZNEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W okresie od 08.12.2022 r – 23.12.2022r. odbyły się warsztaty wiedzy ekonomicznej i przedsiębiorczości dla 160 Uczniów z klas VI – VIII szkół podstawowych.

Podczas warsztatów Uczestnicy poznali podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej,  poznali swoje silne i słabe strony w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej, sposoby podejścia do ryzyka, odporność na stres, jak i również podstawy komunikacji interpersonalnej. Uczniowie dzięki warsztatom nabyli podstawową wiedzę umożliwiającą stworzenie im swojego biznesplanu.

Z każdej grupy został wyłoniony Lider, który otrzymał najwyższą ilość punktów z testu wiedzy ekonomicznej i przedsiębiorczości oraz otrzymał nagrodę rzeczową w postaci tabletu i zakwalifikował się do kolejnego etapu biorąc udział w konkursie o nagrodę główną o wartości 2.000,00 zł.

Projekt „Za moich czasów” oraz ,,tu i teraz” – projekt międzypokoleniowy – uczenie się przez całe życie jest finansowany ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej.