Fundacja Zarządzania i Innowacji

Rozstrzygnięcie rozeznania rynku na usługę wynajmu sal

W wyniku przeprowadzonej przez Fundację Zarządzania i Innowacji analizy w odpowiedzi na opublikowane rozeznanie rynku na usługę wynajmu sal z dnia 28.02.2023 r.  w ramach projektu „Jedni z nas” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, wybrano najkorzystniejszą ofertę przedstawioną przez:

Karowisko RC Krzysztof Lenart
ul. Nałkowskich 115/13
20-470 Lublin