Fundacja Zarządzania i Innowacji

Rozstrzygnięcie rozeznania rynku na usługę cateringową

W wyniku przeprowadzonej przez Fundację Zarządzania i Innowacji analizy w odpowiedzi na opublikowane rozeznanie rynku na usługę cateringową z dnia 23.02.2023 r.  w ramach projektu „Jedni z nas” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, wybrano najkorzystniejszą ofertę przedstawioną przez:

EduCamp Paulina Broniewska
al. Edwarda Dembowskiego 9/10
30-540 Kraków