Fundacja Zarządzania i Innowacji

Rozpoczęcie zajęć specjalistycznego poradnictwa grupowego

W dniu 06.03.2023 rozpoczęło się poradnictwo specjalistyczne grupowe realizowane w ramach projektu „Jedni z nas”.  Osoby biorące udział w szkoleniu uzyskają wiedzę m.in. z zakresu: formalności związanych z pobytem w Polsce, funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, funkcjonowania systemu edukacji, itp.
 
Rezultatem wsparcia będzie wzrost świadomości wśród migrantów (-tek) w zakresie obowiązującego w Polsce prawa, co ułatwi im codzienne funkcjonowanie w nowym kraju.
Projekt „Jedni z nas” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.