Fundacja Zarządzania i Innowacji

ROZEZNANIE RYNKU – personel realizujący poradnictwo specjalistyczne indywidualne: Coach/Radca prawny

W związku z realizacją projektu „Jedni z nas” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, zapraszamy do składania ofert dotyczących realizacji specjalistycznego poradnictwa indywidualnego.

RR personel realizujący poradnictwo specjalistyczne indywidualne