Fundacja Zarządzania i Innowacji

"Za moich czasów" oraz "tu i teraz" - projekt międzypokoleniowy - uczenie się przez całe życie

Opis projektu

Projekt „Za moich czasów” oraz ,,tu i teraz” – projekt międzypokoleniowy – uczenie się przez całe życie jest finansowany ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej w okresie od 15.11.2022 do 31.12.2022 r.

Wartość projektu: 150 000,00 zł

Głównym celem projektu jest wymiana doświadczeń, zasobów wiedzy i umiejętności między młodszymi i starszymi generacjami oraz budowanie wzajemnego zrozumienia i solidarności międzypokoleniowej między starszym i młodszym pokoleniem poprzez realizację międzypokoleniowych wyjazdowych/plenerowych warsztatów dla 40 osób z różnych grup wiekowych oraz promowanie idei lifelong learning – uczenia się przez całe życie poprzez organizację warsztatów wiedzy ekonomicznej i przedsiębiorczości dla 160 uczniów szkół podstawowych klas 6-8, których koncepcją jest rozbudzenie cech przedsiębiorczych u młodych ludzi poprzez zaplanowane warsztaty w projekcie.

Grupę docelową projektu stanowi ogółem 200 osób z województwa lubelskiego:

 • 40 osób weźmie udział w trzydniowych warsztatach wyjazdowych – około 50% tej grupy będą stanowiły dzieci ze szkół podstawowych i 50% osoby dorosłe. Jako osoby dorosłe preferowane będą osoby starsze, przedstawiciele starszego pokolenia. Z racji tego, że nie każde dziecko będzie mogło na wyjazd zabrać swoją babcię/dziadka, we wsparciu będzie mógł wziąć udział rodzic – przedstawiciel „środkowego pokolenia”. W projekcie będą mogły wziąć udział również osoby starsze, niespokrewnione z dziećmi projektowymi i/lub osoby starsze nie posiadające wnucząt.
 • 160 osób weźmie udział w warsztatach wiedzy ekonomicznej i przedsiębiorczości – uczniowie z około 5 szkół podstawowych z Lublina.

Wsparcie w ramach projektu:

Trzydniowe warsztaty plenerowe (wyjazdowe, weekendowe) dla 40 osób – zostaną przeprowadzone w 2 turnusach po 20 osób każdy. Podczas trwania 1 turnusu zajęcia warsztatowe będą odbywać się w piątek, sobotę, niedzielę w 2 grupach średnio 10-osobowych:

  • Plenerowe warsztaty międzypokoleniowe, które polegają na wzajemnym uczeniu się dzieci, młodzieży i osób starszych, przekazie wiedzy i umiejętności między pokoleniami, które na co dzień nie mają wspólnej płaszczyzny kontaktu.
  • Plenerowe warsztaty tworzenia dekoracji świątecznych – wspólne wykonywanie dekoracji świątecznych – stroików, bombek, metodami nowoczesnymi i tradycyjnymi. Warsztaty urozmaicą opowieści o zwyczajach świątecznych starszych pokoleń.
  • Warsztaty zarządzania budżetem domowym, podstawy przedsiębiorczości – uczestnicy poznają ciekawe lifehacki na temat oszczędzania i prowadzenia gospodarstwa domowego.
  • Dodatkowo dla zainteresowanych organizujemy doradztwo zawodowe, podczas którego będzie można określić swój potencjał zawodowy lub uzyskać informacje na temat obecnych standardów budowy dokumentów aplikacyjnych.

Zapewniamy:

 • darmowy transport autokarowy na miejsce realizacji warsztatów i z powrotem,
 • nocleg (2 noce),
 • pełne wyżywienie,
 • zorganizowany czas podczas pobytu (animatorzy),
 • profesjonalną kadrę trenerską,
 • drobne upominki.

Warsztaty wiedzy ekonomicznej i przedsiębiorczości – działanie związane z uczeniem się przez całe życie dla szkół podstawowych – 15 godzin zegarowych na 1 grupę (16 grup po 15 godzin dydaktycznych). Celem zadania jest rozwój cech przedsiębiorczych wśród uczniów klas 6-8.

  • Moduł 1 (9h): podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej, pojęcia związane z prowadzeniem firmy, diagnoza silnych i słabych stron uczestników w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Moduł 2 (6h): sposoby podejścia do ryzyka, mechanizmy radzenia sobie ze stresem, podstawy komunikacji interpersonalnej, rola produktu/usługi w rozwiązywaniu problemów ludzi, zasady tworzenia biznesplanu: modele biznesowe, wybór produktu/usługi, sposoby wyceny produktu/usługi, koszty i rentowność działalności.

Na koniec warsztatów uczestnicy wypełnią test wiedzy. W każdej grupie osoba z najlepszym wynikiem testu otrzyma nagrodę rzeczową o wartości 950 zł i zakwalifikuje się do kolejnego etapu, w którym zmierzą się najlepsi liderzy z każdej grupy. Zwycięzca testu wiedzy otrzyma główną nagrodę rzeczową o wartości 2000 zł. Test będzie obejmował pytania zamknięte oraz otwarte – oceniany będzie pomysł uczestnika na biznes.

Zapewniamy:

 • nagrody rzeczowe o wartości 950,00 zł dla 16 osób,
 • główną nagrodę rzeczową o wartości 2000,00 zł,
 • profesjonalną kadrę trenerską,
 • zestaw szkoleniowy składający się z: teczki, notesu, długopisu oraz pendrive.
MATERIAŁY INFORMACYJNO-PROMOCYJNE O PROJEKCIE

Aktualności

 • All Post
  •   Back
  • Jedni z nas
  • Za moich czasów oraz tu i teraz
  • Bezpiecznie w sieci działają dzieci!
  • Seniorzy
  • Akademia Kompetencji dla uczniów

16 grudnia, 2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19.12.2022 r. ruszają następne i niestety już ostatnie warsztaty z zakresu wiedzy ekonomicznej i przedsiębiorczości projektu „Za moich czasów” oraz „tu i teraz”- projekt międzypokoleniowy…

13 grudnia, 2022

W weekend od 09.12.2022 r – 11.12.2022r. odbyły się kolejne zajęcia plenerowe w ośrodku „Zajazd Pod Skrzydłem Anioła”. Uczestnicy brali udział w warsztatach międzypokoleniowych, które polegały na wzajemnym uczeniu się…

9 grudnia, 2022

UWAGA! Uprzejmie informujemy, że z dniem 09.12.2022 r. o godz. 12:00 zakończyliśmy rekrutację na II turnus warsztatów plenerowych projektu „Za moich czasów” oraz „tu i teraz”- projekt międzypokoleniowy – uczenie…

Pokaż więcej

To już wszystko

ZGŁOSZENIA

Aby wziąć udział w projekcie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy właściwy dla danego rodzaju warsztatów wraz z wymaganymi załącznikami: Zgoda na przetwarzanych danych osobowych, Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka, Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w zadaniu. Rekrutacja do projektu jest otwarta, powszechna, prowadzona zgodnie z zasadą bezstronności, jawności i równości szans, w sposób ciągły od 15.11.2022 r. do 16.12.2022 r. lub do zebrania całej grupy docelowej.

Etapy  rekrutacji:

 • Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych w biurze projektu oraz podczas spotkań rekrutacyjnych. Uczestnicy będą zobowiązani do złożenia formularza zgłoszeniowego oraz wymaganych załączników. W razie potrzeby kadra zapewni pomoc przy wypełnianiu dokumentów.
 • Weryfikacja złożonych dokumentów przez kadrę Wnioskodawcy w oparciu o kryteria formalne – poprawność i kompletność dokumentacji. Osoby spełniające kryteria formalne zostaną zakwalifikowane do projektu.
WARSZTATY PLENEROWE
WARSZTATY WIEDZY EKONOMICZNEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

GALERIA

PROMOCJA
WARSZTATY PLENEROWE
WARSZTATY WIEDZY EKONOMICZNEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
WRĘCZENIE NAGRÓD

KONTAKT

Fundacja Zarządzania i Innowacji

ul. Turystyczna 36, 20-207 Lublin
Tel. 733 980 012
E-mail: pokolenia@fzii.com.pl

Pliki do pobrania

Skorzystaj z formularza kontaktowego