Fundacja Zarządzania i Innowacji

Seniorzy w akcji - masa atrakcji w powiecie lubartowskim

„Projekt dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, Edycja 2023”.

Opis projektu

Projekt „Seniorzy w akcji – masa atrakcji w powiecie lubartowskim” jest dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, Edycja 2023.

Wartość projektu: 119 970,00 zł

Celem projektu jest włączenie społeczne oraz zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 30 osób starszych zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) gminy: Uścimów, Kamionkę, Firlej, Kock, Abramów w powiecie lubartowskim w województwie lubelskim w okresie od 01.07.2023r. do 31.12.2023r. 

Grupę docelową stanowi 30 osoby starszych(min.18 Kobiet),w wieku 60 lat i więcej, zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) gminy: Uścimów, Kamionkę, Firlej, Kock, Abramów w powiecie lubartowskim w województwie lubelskim. W grupie docelowej min.3 Uczestników będą stanowić osoby niepełnosprawne.

Wsparcie w ramach projektu:

1. PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

-USŁUGI ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ/STARSZEJ – pula 120 h
Przykładowa POMOC ASYSTENTA w funkcjonowaniu osoby starszej:
a) przy wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez adresata miejsce,
b) w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału adresata przy ich realizacji,
c) w załatwianiu spraw urzędowych,
d) w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
e) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy)

-PORADNICTWO: psychologiczne/prawne/biznesowe – łącznie 6h/UP

Poradnictwo prawne – Uczestnik będzie mógł zasięgnąć informacji o stanie prawnym swojego problemu, o swoich prawach i obowiązkach, o tym, jak rozwiązać sprawę. Może także liczyć na pomoc w przygotowaniu projektu pisma, m.in.: pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika, pisma wszczynającego postępowanie sądowe lub sądowo-administracyjne.

Poradnictwo psychologiczne dla seniorów – Psycholog będzie wspierał Uczestników w trudnościach, jakich doświadczają i motywował ich do aktywnego udziału w projekcie. Poleci również miejsca, w których Uczestnik będzie mógł uzyskać pomoc, w niektórych przypadkach poleci skorzystanie z usług psychiatry, „odczaruje” negatywne wyobrażenie o wizytach u psychiatry. 

Poradnictwo zawodowe/biznesowe – Seniorzy zwłaszcza bezrobotni, którzy stracili pracę lub zwolnili się z pracy przed czasem ochrony emerytalnej doświadczają trudności na rynku pracy. Osoba prowadząca zadanie pomoże Uczestnikowi w sporządzeniu dokumentów rekrutacyjnych, sprawdzi biznesplan potrzebny do założenia działalności gospodarczej.

2. PRZEDSIĘBIORCZY SENIOR – 1 gr. 12 os., 

WYMIAR: 4 spotkania po 8h, 32h/gr., 

ZAKRES ZADANIA:
Celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy związanej z procedurą rejestracji działalności gospodarczej oraz z zakresu podatków obowiązujących przedsiębiorcę na podstawie przepisów podatkowych i przykładów z życia gospodarczego. Szkolenie skierowane jest do osób, które zamierzają rozpocząć lub niedawno rozpoczęły działalność gospodarczą i chcą zdobyć niezbędną wiedzę podatkową aby podjąć prawidłowe decyzje pozwalające bezpiecznie stać się świadomym przedsiębiorcą.
Podczas szkolenia uczestnicy:
– nabędą umiejętność przygotowania dokumentów dotyczących rejestracji działalności gospodarczej na podstawie części warsztatowej szkolenia
– zdobędą fundamentalną wiedzę w zakresie podstawowych podatków obowiązujących przedsiębiorcę
– wypracują na bazie szkolenia oraz materiałów szkielet i ramy funkcjonowania własnej firmy.
– poznają zasady prowadzenia działalności gospodarczej na emeryturze, limity dochodów, zasady opłacania ZUSu dla osoby w wieku przedemerytalnym i emerytalnym.

3. WARSZTATY KOMPUTEROWE – 1 gr. 12 os. 

WYMIAR: 32 h/gr, 8 spotkań po 4 h, 

ZAKRES ZADANIA:
Celem zadania jest poprawa umiejętności seniorów w zakresie korzystania z komputera. Wiele osób starszych nie zna podstaw obsługiwania komputera oraz niepewnie czuje się w świecie e-usług, bojąc się, że zostanie ofiarą wyłudzaczy danych osobowych i naciągaczy.
Zadanie będzie składać się z dwóch modułów: I – podstawy obsługi komputera i II – e-usługi

Moduł szkolenia (szacowane 5 spotkań) – podstawy obsługi komputera i Internetu zakres:
• Włączenie komputera i nauka posługiwania się myszką i klawiaturą.
• Omówienie obrazów wyświetlanych na ekranie po włączeniu komputera.
• Próby samodzielnych ustawień różnych funkcji.
• Nauka pisania tekstów i ich zapisywania.
• Nauka wyszukiwania zapisanych tekstów, po zamknięciu i ponownym uruchomieniu komputera.
• Omówienie popularnych urządzeń komputerowych, w tym jak połączyć urządzenia między sobą i z Internetem. Sposoby zabezpieczania przed wirusami komputerowymi.
• Podstawowe przeglądarki internetowe

Bezpieczeństwo w sieci Moduł (szacowane 3 spotkania) – E-usługi
• ePUAP – założenie profilu, korzyści z korzystania
• Internetowe Konto Pacjenta – założenie profilu, korzyści z korzystania, co to jest e-recepta, jak wykupić leki z e-recepty, e-skierowanie – jak zapisać się do lekarza
• PUE ZUS – Jak sprawdzać informacje o przyznanych i wypłacanych świadczeniach, Jak złożyć wniosek o zmianę danych do wypłaty świadczenia
• M-OBYWATEL – co można załatwić bez wychodzenia z domu

4. ZAJĘCIA SPORTOWE – 24 os., 2 gr. po 12 os. – 1 grupa zajęcia taneczne i 1 grupa zdrowy kręgosłup

WYMIAR: zajęcia taneczne – 20 spotkań po 1h, zdrowy kręgosłup – 20 spotkań po 1h
ZAKRES:
ZDROWY KRĘGOSŁUP: Dobra kondycja fizyczna to klucz do tego, aby się lepiej czuć i zachować zdrowie na dłużej. Celem programu ćwiczeń jest przede wszystkim poprawa sprawności funkcjonalnej seniorów, czyli taki dobór ćwiczeń, by łatwiej im było wchodzić po schodach, wstawać z krzesła czy rozwieszać pranie. Każdy z seniorów, którzy będą uczęszczać na zajęcia „zdrowy kręgosłup” otrzyma swoją osobistą matę do ćwiczeń, która umożliwi m.in. wykonywanie poznanych ćwiczeń również w zaciszu domowym.
TANIEC: Zajęcia taneczne prowadzone będą w rytm największych szlagierów z lat 70 i 80. Na każdych zajęciach ćwiczony będzie prosty układ, który można będzie wykonać solo lub w parach. Poprzez taniec seniorzy będą wykonywać ćwiczenia wzmacniające, wspomagające elastyczność mięśni, poprawiające mobilność kręgosłupa i stawów oraz trening pamięci i koordynacji ruchowej.

Każde spotkanie będzie składało się z trzech części: delikatnej rozgrzewki, właściwego treningu i ćwiczeń rozluźniających i wyciszających organizm po wysiłku.

5. SZKOLENIE ZDROWE ŻYWIENIE – 1 gr. 12 os

WYMIAR: 18 h/gr.; 3 spotkania po 6 h, 

Celem zadania jest wzrost poziomu wiedzy seniorów o zdrowym żywieniu.
Tematy, które m.in. będą omawiane na szkoleniu:
świadome zakupy, tanie super odżywianie, układanie jadłospisu pod kątem zdrowotnym. Seniorzy nauczą się jak robić zakupy, by nie dać się oszukiwać producentom, oceniając wagę i wielkość pudełek wzrokowo oraz jak czytać etykiety.

Zdrowe odżywianie kojarzy się z drogą żywnością, kupowana w specjalnych sklepach ekologicznych. Prowadzący zadanie pokaże Uczestnikom alternatywy dla reklamowanych, drogich produktów jako zdrowe.

Tematyka szkolenia zostanie dobrana do grupy korzystającej z zadania, tj. zakres szkolenia będzie uwzględniać jej indywidualne preferencje, omawiany będzie np. jadłospis przygotowany pod konkretną jednostkę chorobową.
Celem warsztatów jest uświadomienie seniorów z korzyści stosowania zbilansowanej diety.

6. WARSZTATY RĘKODZIEŁA – 24 os., 2 gr. po 12 os.
WYMIAR: 40h/gr. 10 spotkań po 4h dziennie,
Warsztaty rękodzieła swoim zakresem obejmą: biżuterię metodą sutasz, decoupage, ozdoby okolicznościowe oraz filcowanie lub inne formy działania twórczego. Wszystkie prace jakie zostaną wykonane na zajęciach zostaną zabrane przez seniorów do domu.

PRZEWIDZIANE DLA UP:
– zwrot kosztów dojazdu
– kalendarze
– maty do ćwiczeń
– wyżywienie
– środki ochrony osobistej
– ubezpieczenie NNW

Aktualności

 • All Post
  •   Back
  • Jedni z nas
  • Za moich czasów oraz tu i teraz
  • Bezpiecznie w sieci działają dzieci!
  • Seniorzy
  • Akademia Kompetencji dla uczniów

ZGŁOSZENIA

Rekrutacja jest bezpośrednia, prowadzona w sposób ciągły.
Kadra projektu będzie świadczyć pomoc grupie docelowej przy poprawnym wypełnieniu formularza rekrutacyjnego.

Warunki uczestniczenia w rekrutacji:
*wypełnienie/dostarczenie:
1. formularza rekrutacyjnego
*dla osób z niepełnosprawnościami: orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający stan zdrowia,
2. deklaracji udziału w projekcie
3. klauzuli informacyjnej RODO
4. zgody na wykorzystanie wizerunku

Etapy rekrutacji:
1. Ocena formalna – weryfikacja ww. dokumentów, sprawdzanie podpisów i wieku Uczestników, kwalifikowalności do grupy docelowej
2. Ocena merytoryczna – Komisja składająca się z Kierownika Projektu i Specjalistki ds. organizacyjnych będzie spotykać się po zebraniu odpowiedniej ilości zgłoszeń, około 2razy w m-cu.
Komisja opracuje regulamin rekrutacji i ustali pkt dodatkowe: osoby z niepełnosprawnościami-1pkt, kobieta-1pkt. Punkty sumują się.
3. Utworzenie list rankingowych (aktualizowane po spotkaniach komisji) oraz list rezerwowych. W razie tej samej liczby punktów, o udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń do projektu.
4. Poinformowanie kandydatów o wynikach rekrutacji (telefonicznie/pocztowo).

Dokumenty do pobrania:

GALERIA

KONTAKT

Biuro Projektu

ul. Turystyczna 36, 20-207 Lublin
Tel. 577 099 910
E-mail: senior@fzii.com.pl

Pliki do pobrania

Projekt realizują: 

Chętnie na nie odpowiemy