Fundacja Zarządzania i Innowacji

"Rozwój i poprawa odporności Fundacji Zarządzania i Innowacji"

Opis projektu

Informujemy, że Fundacja Zarządzania i Innowacji (FZI) z siedzibą w Lublinie (20-322) przy ul. Lotnicza 3/14, realizuje przedsięwzięcie pn.
”Rozwój i poprawa odporności Fundacji Zarządzania i Innowacji”, w ramach Programu pn. „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025.

W ramach ww. przedsięwzięcia, Fundacja planuje wdrożenie do produkcji linii produktowej ciastek słodkich bez cukru i nie zawierających sztucznych słodzików oraz wyprodukowanych na bazie składników bezglutenowych, która nie ma obecnie swojego odpowiednika na rynku polskim, a także na rynku Unii Europejskiej.

CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA:
Przedsięwzięcie przyczyni się do zrealizowania celu Programu pn. „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025, jakim jest umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej (w tym przedsiębiorstwom społecznym i podmiotom zatrudnienia socjalnego) budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności, gdyż planowane przedsięwzięcie skoncentrowane jest na działaniach związanych z uzyskaniem przez FZI statusu przedsiębiorstwa społecznego i rozpoczęciu działalności gospodarczej uwzględniającej elementy zielonej transformacji. Cel zostanie osiągnięty dzięki dokonaniu zakupów inwestycyjnych i bieżących zgodnych z planowaną działalnością.

POTRZEBA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA:
Główną potrzebą FZI uzasadniającą potrzebę realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie rozwoju jej działalności oraz wzmocnienie jej odporności na sytuacje kryzysowe. Istotnym aspektem wzmocnienia potencjału i odporności FZI jest uzyskanie wyższej stabilności finansowej.

CZAS REALIZACJI:
Styczeń-Sierpień 2024r.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA:
Proces produkcyjny przedsięwzięcia, w ramach wsparcia unijnego, obejmuje teren województwa lubelskiego, przy Bystrzyca 86, 20-258 Lublin.

ADRES KORESPONDENCYJNY:
ul. Turystyczna 36, 20-804 Lublin

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UE:
189 238, 24 zł

Skontaktuj się z nami