Fundacja Zarządzania i Innowacji

Sojusznicy Czystego Powietrza dla Lubelszczyzny

Opis projektu

Celem przedsięwzięcia jest wzrost poziomu świadomości ekologicznej oraz kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa, poprzez przeprowadzenie programu aktywnej edukacji ekologicznej nt. zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza oraz programu “Czyste Powietrze” na obszarze województwa lubelskiego.

GRUPA DOCELOWA:

• osoby dorosłe: właściciele domów jednorodzinnych, do których skierowane zostaną warsztaty informacyjne o programie “Czyste Powietrze” oraz dyżurne poradnictwo ekodoradcy – szacowana liczba odbiorców: min. 500 osób,
• osoby dorosłe: mieszkańcy gmin oraz przedstawiciele podmiotów lokalnych (np. Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej, organizacji parafialnych, stowarzyszeń i fundacji, gmin, OPS), którzy objęci zostaną wsparciem w postaci warsztatów dla ekosojuszników – szacowana liczba odbiorców: min. 200 osób;
• dzieci i młodzież w wieku szkolnym z klas V-VIII, które objęte zostaną wsparciem w postaci warsztatów dla ekoszkolniaków – szacowana liczba odbiorców: min. 120 osób.
• lokalna społeczność z obszaru województwa lubelskiego, w szczególności mieszkańcy gmin, które nie posiadają podpisanego porozumienia w sprawie realizacji programu „Czyste Powietrze”, mieszkańcy gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, w tym właściciele domów jednorodzinnych oraz osoby zagrożone ubóstwem energetycznym – szacowana liczba odbiorców: min. 5500 osób.

Lokalizacja:

Wsparcie będzie realizowane na terenie województwa lubelskiego, a w szczególności na obszarze gmin, które nie posiadają podpisanego porozumienia w sprawie realizacji programu „Czyste Powietrze”, gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.
W województwie lubelskim podpisanego porozumienia w sprawie realizacji programu „Czyste Powietrze” nie posiadają następujące gminy:Terespol, Biała Podlaska, Stężyca, Puławy, Łęczna, Niemce, Konopnica, Lublin, Rejowiec Fabryczny, Ruda-Huta, Hrubieszów, Horodło, Białopole, Uchanie, Grabowiec, Skierbieszów, Stary Zamość, Sitno, Zamość, Radecznica, Zwierzyniec, Adamów, Krasnobród, Aleksandrów, Potok Górny, Susiec, Tomaszów Lubelski, Komarów-Osada, Tyszowce, Mircze, Dołhobyczów, Trzeszczany, Dzierzkowice.

Aktualności

Więcej informacji o projekcie oraz aktualności z nim związane znajdują się na stronie projektu pod adresem: scp-lublin.pl

KONTAKT

Biuro Projektu

ul. Turystyczna 36, 20-207 Lublin

Pliki do pobrania