Fundacja Zarządzania i Innowacji

"Jedni z nas"

Opis projektu

Projekt „Jedni z nas” realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Inicjatyw Menedżerskich z siedzibą: ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7, 20-078 Lublin.

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu integracji os. młodych w sytuacji migracyjnej przebywających na obszarze Miasta Lublin i powiatu lubelskiego poprzez wsparcie przygotowujące do aktywnego udziału w życiu społ. i zawodowym. Celem projektu jest też zmiana stosunku społeczeństwa przyjmującego do migrantów(-tek).

Odbiorcami bezpośrednimi projektu jest 40 os. w sytuacji migracyjnej, w wieku 15-25 lat przebywających na obszarze Miasta Lublin i powiatu lubelskiego.

Wsparciem szkoleniowo-doradczym zostanie objętych także 40 instytucji i ich 80 pracowników z sektora prywatnego i publicznego.

Odbiorcami pośrednimi będzie społeczność, która w trakcie trwania projektu i po jego zakończeniu zetknie się z informacjami o nim poprzez artykuły, posty w mediach społecznościowych czy tez kampanie społeczną.

Wsparcie dla osób znajdujących się w sytuacji migracyjnej:
a) Diagnoza kompetencji i predyspozycji – Innowacyjne narzędzie „Macierz kompetencji”. wymiar: 3 h/os (tj. 2 spotkania indywidualne x 1,5h)
b) Poradnictwo specjalistyczne – grupowe. wymiar: 12 h/gr. (tj. 3 spotkania x 4 h).
c) Poradnictwo specjalistyczne – indywidualne. wymiar: 12 h/os. (tj. 6 spotkań indywidualnych x 2 h).
d) Mentoring, wymiar: 40 h/gr. (tj, 5 spotkań x 8 h).
e) Warsztaty kulturowe, wymiar: 60 h/gr. (tj, 15 spotkań x 4 h).

Wsparcie dla pracodawców z różnych sektorów (prywatnego i publicznego):

 • Szkolenia międzykulturowe (32 h).
  wymiar: 8 h/gr. (tj, 1 spotkanie x 8h.).


Wartość projektu:
100 515, 69 EURO.

Projekt „Jedni z nas” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Aktualności

 • All Post
  •   Back
  • Jedni z nas
  • Za moich czasów oraz tu i teraz
  • Bezpiecznie w sieci działają dzieci!
  • Seniorzy
  • Akademia Kompetencji dla uczniów
Pokaż więcej

To już wszystko

Kontakt

Biuro Projektu Partnera:

Skorzystaj z formularza kontaktowego