Fundacja Zarządzania i Innowacji

Bezpiecznie w sieci działają dzieci!

Opis projektu

Projekt „Bezpieczne dzieci działają w sieci!” jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2022-23″, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.”

Wartość projektu: 39 650,00 

Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii w obszarze zdrowia psychicznego oraz bezpieczeństwa cyfrowego 60 dzieci i młodzieży w trakcie edukacji podstawowej, ponadpodstawowej z małych miejscowości (do 50tys. mieszkańców) powiatu świdnickiego i m. Świdnik poprzez realizację warsztatów z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu oraz programu wsparcia psychologicznego w terminie: 02-04.2023r.

Grupę docelową stanowi 60 dzieci i młodzieży w trakcie edukacji podstawowej, ponadpodstawowej zarówno w edukacji pozaformalnej, jak i formalnej, w tym: dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz  z niepełnosprawnościami.
W projekcie mogą wziąć udział dzieci i młodzież zamieszkujące małe miejscowości (do 50tys. mieszkańców) powiatu świdnickiego i m. Świdnik.

Wsparcie w ramach projektu:

1) Warsztaty z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu (4 grupy po śr. 15os.),
wymiar: 6 dni x 2godz. lekcyjne; łącznie: 12godz. lekcyjnych warsztatów/na 1 grupę

CEL:
– Promocja bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci i młodzież, a także przeciwdziałanie uzależnieniom cyfrowym
– Wzrost wiedzy i świadomości dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu, w tym wiedzy w zakresie zagrożeń występujących w sieci, ochrony własnych danych i prywatności w sieci oraz możliwości zapobiegania tym zagrożeniom.

RAMOWY PROGRAM MERYTORYCZNY:
Warsztaty będą się składać z 2 bloków tematycznych po 6godz.

Blok tematyczny 1: „Bezpieczeństwo techniczne w sieci” (3dni x 2godz.):
– Wprowadzenie do tematyki bezpiecznego korzystania z Internetu
– Omówienie występujących w sieci zagrożeń technicznych: cyberprzemoc, kradzież danych osobowych, włamania komputerowe, zagrożenia techniczne (wirusy), wyłudzanie poufnych informacji i danych
-Jak wystrzegać się ww. zagrożeń. Co robić, aby być bezpiecznym i świadomym użytkownikiem w
sieci.
Blok tematyczny 2: „Bezpieczeństwo psychiczne w sieci” (3dni x 2godz.):
– Czym są szkodliwe treści w Internecie oraz jak wpływają na psychikę dzieci i młodzieży (szkodliwe treści m.in.: treści obrazujące przemoc, obrażenia fizyczne, bądź śmierć; treści nawołujące do samookaleczeń, treści rasistowskie, fałszywe wiadomości (tzw .fake news), patostreamy, tzw. internetowe wyzwania-„challenge”)
– Jak uchronić się przed kontaktem z ww. treściami oraz jak sobie z nimi radzić.
– Przeciwdziałanie uzależnieniom cyfrowym; sposoby by się nie uzależnić/porady jak radzić sobie z uzależnieniami cyfrowymi.

ZAPEWNIAMY:

 • materiały biurowe
 • pendrive
 • gadżety
 • poczęstunek
 • zaświadczenie o ukończeniu warsztatów

2) Program wsparcia psychologicznego – „Korzystanie z social media, a poczucie własnej wartości i samoocena u dzieci i młodzieży”
(4 grupy po śr. 15 osób)
wymiar: 5dni x 2godz.lekcyjne; łącznie: 10godz. lekcyjnych warsztatów/na 1 grupę

CEL:
– Zwiększenie dostępu dzieci i młodzieży do pomocy psychologicznej;
– Wzrost świadomości w zakresie wpływu Internetu, w tym social media na poczucie własnej wartości i samooceny u dzieci i młodzieży;
– Przeciwdziałanie uzależnieniom cyfrowym dzieci i młodzieży, w tym w szczególności uzależnieniom od social media.

RAMOWY PROGRAM MERYTORYCZNY:
– Wprowadzenie do tematyki m.in.: czym jest poczucie własnej wartości i samoocena?
– Media społecznościowe a samoocena i dobrostan psychiczny dzieci i młodzieży;
– Skutki stałego porównywania się z innymi w portalach społecznościowych (social media);
– Higiena cyfrowa i wzmacnianie poczucia własnej wartości (m.in. planowanie czasu bez smartfona, cyfrowe detoksy, kontrolowanie ilości czasu spędzanego w sieci, odpoczynek bez wykorzystywania urządzeń cyfrowych, dbanie o kontakt na żywo z rówieśnikami, rozwijanie pasji i zainteresowań offline)

ZAPEWNIAMY:

 • poczęstunek.
 • zaświadczenie o ukończeniu warsztatów

Aktualności

 • All Post
  •   Back
  • Jedni z nas
  • Za moich czasów oraz tu i teraz
  • Bezpiecznie w sieci działają dzieci!
  • Seniorzy
  • Akademia Kompetencji dla uczniów
Pokaż więcej

To już wszystko

ZGŁOSZENIA

Rekrutacja jest otwarta, powszechna, prowadzona zgodnie z zasadą bezstronności, jawności i równości.

Etapy rekrutacji:
I-Przyjmowanie dokumentów.
Zgłoszenia uczestników (uczniów szkoły) będą mogli dokonać prawnie umocowani przedstawiciele szkoły lub ewentualnie wychowawcy klas, w których uczą się zgłaszani uczniowie.
Każdy z uczestników  wypełnia formularz zgłoszeniowy (podpisany przez dziecko i rodzica – zgoda na udział w projekcie).
Uzupełnione dokumenty szkoła będzie mogła wysłać mailem na adres pocztowy Fundacji bądź złożyć osobiście w biurze projektu.
II-Weryfikacja złożonych dokumentów przez Zespół w oparciu o kryteria formalne(poprawność i kompletność dokumentacji, status ucznia w trakcie edukacji podstawowej lub ponadpodstawowej).
III-Zakwalifikowanie do projektu. W ramach projektu obowiązuje kolejność zgłoszeń(do momentu wyczerpania limitu miejsc w projekcie).

Dokumenty do pobrania:

GALERIA

KONTAKT

Biuro Projektu

ul. Turystyczna 36, 20-207 Lublin
Tel. 577 099 910
E-mail: dzieciwsieci@fzii.com.pl

Pliki do pobrania

Skorzystaj z formularza kontaktowego