Fundacja Zarządzania i Innowacji

Akcja Edukacja

Opis projektu

Tytuł projektu: „Akcja Edukacja
Nr umowy: 87/FELU.10.06-IZ.00-0091/23-00
w ramach
Priorytetu X Lepsza edukacja
Działania 10.6 Uczenie się osób dorosłych
Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

 

Okres realizacji Projektu: 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji 88 osób pracujących, zamieszkujących lub przebywających na terenie województwa lubelskiego w powiatach: lubelskim, m. Lublin, świdnickim, lubartowskim, kraśnickim, łęczyńskim, krasnostawskim, opolskim.

Projekt skierowany jest do: 88 osób dorosłych pracujących, zamieszkujących lub przebywających na terenie województwa lubelskiego w powiatach: lubelskim, m. Lublin, świdnickim, lubartowskim, kraśnickim, łęczyńskim, krasnostawskim, opolskim.

Zadania przewidziane w Projekcie:

ZADANIE 1: Diagnoza Uczestnika Projektu – etap II i III: 4 godziny na osobę: Etap II – spotkanie z doradcą zawodowym mające na celu zdiagnozowanie umiejętności podstawowych i potrzeb osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (z uwzględnieniem kompetencji społecznych, czynników motywujących i ewentualnych barier udziału w projekcie); Etap III – służący opracowaniu planu dalszych działań.

ZADANIE 2: Warsztaty z kompetencji społecznych (np. automotywacja, komunikowanie się , współdziałanie, sztuka uczenia się) – 18 godzin na grupę (3 dni po średnio 6 godzin zegarowych).

ZADANIE 3: Warsztaty tworzenie budżetu domowego z elementami ekologii – 18 godzin na grupę (3 dni po średnio 6 godzin zegarowych).
Na zajęciach w sali komputerowej Uczestnicy będą ćwiczyć na Excelu – zostanie im udostępniony prosty ćwiczeniowy arkusz kalkulacyjny. Natomiast w sali szkoleniowej zajęcia będą odbywać się poprzez wykłady trenera, pracę grupową i indywidualną. Celem warsztatów jest zapoznanie się z zasadami poprawnego planowania i gospodarowania budżetem rodziny, zdobycie umiejętności i narzędzi poprawy swojej sytuacji finansowej, uzyskanie informacji jak radzić sobie w trudnych sytuacjach finansowych, nabycie wiedzy jak rozmawiać z partnerami, dziećmi o pieniądzach.

Przykładowe zakres:

 • Analiza wydatków
 • Zdrowie i ekologia
 • Budżet bez tabu

ZADANIE 4: Warsztaty bezpieczeństwo w sieci – 12 godzin na grupę (2 dni po 6 godzin zegarowych).
Przykładowy zakres zadania:

 • Wprowadzenie do zagrożeń – Omówienie różnych zagrożeń
 • Ochrona hasła i prywatności – Szczegółowe omówienie, jak tworzyć bezpieczne hasła i jak je chronić.
 • Bezpieczeństwo w sieci Wi-Fi – Wyjaśnienie, jakie są zagrożenia związane z sieciami
 • Wi-Fi, a także wskazówki dotyczące bezpiecznego korzystania z sieci Wi-Fi w miejscach publicznych.
 • Bezpieczeństwo transakcji online – Wskazówki dotyczące bezpiecznego korzystania z kart kredytowych i innych metod płatności online.
 • Zdalna pomoc techniczna – Omówienie, jak chronić swoje urządzenia przed oszustami, którzy udają się techników pomocy technicznej.
 • Rozpoznawanie zagrożeń – Jak rozpoznawać i unikać podejrzanych wiadomości e-mail, telefonów lub innych prób oszustwa online.

ZADANIE 5: Szkolenie komunikacja przez Internet – 12 godzin na grupę (2 dni po 6 godzin zegarowych).
Szkolenie z komunikacji przez Internet będzie obejmować wiele różnych aspektów, w tym sposoby komunikacji, narzędzia i technologie używane do komunikacji online, etykietę w komunikacji online.
W ramach szkolenia komunikacji przez Internet będą poruszane następujące tematy: Sposoby komunikacji online: e-maile, czaty, wideokonferencje, komunikatory internetowe, fora dyskusyjne itp. narzędzia i technologie: Skype, Microsoft Teams, Facebook Messenger itp. Etykieta w komunikacji online: jak pisać e-maile, jak formułować wiadomości, jak odpowiednio reagować na nieodpowiednie zachowania innych, jakie są niepisane zasady w komunikacji online.

ZADANIE 6: Szkolenie z zakresu e-usług – 12 godzin na grupę (2 dni po 6 godzin zegarowych).
Przykładowy zakres warsztatów:

 • ePUAP–założenie profilu, zasady korzystania
 • Internetowe Konto Pacjenta – założenie profilu, korzyści z korzystania, co to jest e-recepta, jak wykupić leki z erecepty, e- skierowanie – rejestracja do lekarza
 • PUE ZUS – sprawdzenie informacji o przyznanych i wypłacanych świadczeniach,
 • M-OBYWATEL – co można załatwić bez wychodzenia z domu
 • Przydatne aplikacje, omówienie aplikacji przydatnych w życiu codziennym:

ZADANIE 7: Mentoring – średnio 2 godziny zegarowe na uczestnika.
Mentoring jest element wsparcia, który ma na celu wspierania postępów osób uczących się nawszystkich etapach procesu poprawy umiejętności. Mentoring ma na celu pomoc UczestnikomProjektu w osiągnięciu sukcesu i w pełnym wykorzystaniu potencjału projektu. Psycholog będziemotywował Uczestników do ukończenia wsparcia projektowego i pomagał Uczestnikom w przezwyciężeniu trudności związanych z udziałem w projekcie.

Uczestnikowi/Uczestniczce zapewnione zostaną:
materiały szkoleniowe,
catering: przerwy kawowe oraz obiad,
zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.

Kontakt

Projekt Finansowany przez Unię Europejską
Suma dofinansowania: 279 352,25 zł

Skontaktuj się z nami