Fundacja Zarządzania i Innowacji

Akademia Kompetencji dla uczniów

Opis projektu

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Akademia Kompetencji dla uczniów”

Projekt realizowany przez Fundację Zarządzania i innowacji z siedzibą w Lublinie przy ul. Lotnicza 3/14 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Dzielnicy Tatary z siedzibą w Lublinie przy ul. Motorowa 5/7 dofinansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Biuro projektu: Turystyczna 36, 20-804 Lublin

Celem projektu jest rozwój umiejętności i uzdolnień uczniów oraz podniesienie kompetencji kluczowych poza edukacją formalną dla uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Grupa docelowa:

84 uczniów (min. 51 uczennic, m.in. 5 osób z niepełnosprawnością) szkół podstawowych (z wykluczeniem szkół podstawowych dla dorosłych) i liceów ogólnokształcących (z wykluczeniem liceów ogólnokształcących dla dorosłych) z województwa lubelskiego zamieszkujących lub uczących się na terenie miast: Lubartów, Kraśnik, Zamość, Chełm.

Projekt obejmuje wsparciem uczniów w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

a) posiada orzeczenie o niepełnosprawności
b) posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną
c) pochodzi z rodziny wielodzietnej, tj. mającej na utrzymaniu troje lub więcej dzieci
d) posiada status osoby przebywającej w pieczy zastępczej lub opuszczającej pieczę zastępczą,
e) posiada status dziecka pozbawionego całkowicie, częściowo lub okresowo opieki rodzicielskiej,
f) posiada status osoby wychowującej się w rodzinie niepełnej,
g) jedno z rodziców/opiekunów prawnych pobiera świadczenia rodzinne,
h) posiada doświadczenie migracji.

 

Zakres wsparcia:

  • Zajęcia artystyczno-plastyczne oraz ekologiczno-przyrodnicze dla 36 uczestników

Czas trwania zajęć- 01.03.2024-31.12.2024 (z uwzględnieniem przerwy wakacyjnej w okresie 07-08.2024)

Program:

  1. Moduł ekologiczno-przyrodniczy – 32 godziny lekcyjne/grupę
  2. Moduł artystyczno-plastyczny- 32 godziny lekcyjne/grupę
  • Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla 36 uczestników

Czas trwania zajęć- 01.06.2024-30.09.2024

Program:

  1. Moduł sportowo-rekreacyjny z aspektami zdrowego odżywiania (łącznie 24 godziny zegarowe/grupę)
  2. Moduł tenis stołowy (łącznie 40 godzin zegarowych/grupę)
  • Zajęcia komputerowe- programowanie dla 12 uczestników

(32 godzin zajęć lekcyjnych/grupę)

Czas trwania zajęć- 01.09.2024-31.12.2024

 

Jedno dziecko może wziąć udział tylko w jednym module zajęć!

 

Udział w projekcie jest bezpłatny! Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę oraz super zabawę!

Projekt dofinansowany w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Wartość projektu – 276 725,00 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi – 249 052,50 zł

Skontaktuj się z nami