Fundacja Zarządzania i Innowacji

Ogłoszenia – Przedsiębiorcy do zasad się stosują

Ogłoszenie nr 2 o rozeznaniu rynku przeprowadzanym na potrzebę realizacji przedsięwzięcia „Przedsiębiorcy do zasad się stosują – środowisko porządkują! – program aktywnej edukacji” – Specjalista ds. SEO (pozycjoner)

Fundacja Zarządzania i Innowacji (z siedzibą przy ul. Lotnicza 3/14, 20-322 Lublin) zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Specjalista ds. SEO (pozycjoner) Zakres obowiązku: pozycjonowanie strony internetowej projektu Czas trwania umowy: 16 miesięcy, od 01.05.2024 do 31.08.2025 Prosimy o przedstawienie oferty z wyszczególnieniem wynagrodzenia za 1 miesiąc. Ofertę zgodną z załącznikiem prosimy: złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres biura projektu: Fundacja Zarządzania i Innowacji, ul. Turystyczna 36, 20-207 Lublin drogą elektroniczną na adres: aktywna.edukacja@fzii.com.pl Osoba do kontaktu: Anna Nowak, tel. 733 980 012 Czas składania ofert: do 19.04.2024 do godziny 12:00 Zamawiający wybierze ofertę przedstawiającą najkorzystniejszą cenę za 1 miesiąc usługi. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia prowadzonego postępowania obejmującego niniejsze rozeznanie – bez podawania przyczyny. Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w związku z unieważnieniem postępowania, w tym także kosztów poniesionych przez wykonawcę w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. Załącznik do zapytania ofertowego do pobrania [PDF 343 KB]

Ogłoszenie nr 2 o rozeznaniu rynku przeprowadzanym na potrzebę realizacji przedsięwzięcia „Przedsiębiorcy do zasad się stosują – środowisko porządkują! – program aktywnej edukacji” – Specjalista ds. SEO (pozycjoner) Read More »

Ogłoszenie nr 1 o rozeznaniu rynku przeprowadzanym na potrzebę realizacji przedsięwzięcia „Przedsiębiorcy do zasad się stosują – środowisko porządkują! – program aktywnej edukacji” – Specjalista ds. marketingu

Fundacja Zarządzania i Innowacji (z siedzibą przy ul. Lotnicza 3/14, 20-322 Lublin) zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Specjalista ds. marketingu (zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie) Zakres obowiązku: działania promocyjno – edukacyjne: administracja, obsługa i aktualizacja podstrony www projektu oraz mediów społecznościowych. Czas trwania umowy: 16 miesięcy, od 01.05.2024 do 31.08.2025 Prosimy o przedstawienie oferty z wyszczególnieniem wynagrodzenia za 1 miesiąc. Ofertę zgodną z załącznikiem prosimy: złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres biura projektu: Fundacja Zarządzania i Innowacji, ul. Turystyczna 36, 20-207 Lublin drogą elektroniczną na adres: aktywna.edukacja@fzii.com.pl Osoba do kontaktu: Anna Nowak, tel. 733 980 012 Czas składania ofert: do 19.04.2024 do godziny 12:00 Zamawiający wybierze ofertę przedstawiającą najkorzystniejszą cenę za 1 miesiąc usługi. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia prowadzonego postępowania obejmującego niniejsze rozeznanie – bez podawania przyczyny. Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w związku z unieważnieniem postępowania, w tym także kosztów poniesionych przez wykonawcę w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. Załącznik do zapytania ofertowego do pobrania [PDF 343 KB]

Ogłoszenie nr 1 o rozeznaniu rynku przeprowadzanym na potrzebę realizacji przedsięwzięcia „Przedsiębiorcy do zasad się stosują – środowisko porządkują! – program aktywnej edukacji” – Specjalista ds. marketingu Read More »